PRIVACY POLICY

I. PROCESSING OF PERSONAL DATA

1. the administrator of personal data processed on the website warsztatmistrza.pl
is Space Films spółka z ograniczoną odpowiedzialnością with its registered office in Warsaw
(Żegiestowska 18C, 02-924 Warsaw, Poland) entered in the National Court Register
kept by the District Court for the Capital City of Warsaw in Warsaw, XIII Economic Department
National Court Register under KRS: 0000869613; NIP: 5213913394 ; REGON:
387617634, share capital of PLN 5000, paid in full.
(2) Whenever this document refers to :
 Personal Data, it shall mean information about a natural person
identified or identifiable by one or more
specific factors determining physical, physiological, genetic,
psychological, economic, cultural or social identity, including device IP,
location data, Internet identifier and information collected through
cookies and other similar technology.
 Policy, this is to be understood as this document, which fulfills the
information obligation set forth in Article 13 of the RODO.
 RODO, it shall be understood to mean the Regulation of the European Parliament and
of the Council (EU) 2016/679 of April 27, 2016 on the protection of natural persons in
relation to the processing of personal data and on the free movement of
such data and repealing Directive 95/46/EC.
 User means any natural person visiting the
website operated by the Administrator.

II. PURPOSES AND LEGAL BASIS FOR PROCESSING

KORZYSTANIE ZE STRONY
Dane osobowe wszystkich osób odwiedzających stronę, w tym dane gromadzone w logach systemów,
adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies czy
innych podobnych technologii, są przetwarzane przez Administratora:
 w celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana treści gromadzonych
na stronie internetowej – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do
wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 w celu zapewnienia bezpieczeństwa informatycznego i zarządzania systemem - podstawą
prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f
RODO) polegający na konieczności zapewnienia bezpieczeństwa systemów.
 w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie
uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na prowadzeniu
analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych
funkcjonalności i świadczonych usług.
 w celach marketingowych Administratora – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie
uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na prowadzeniu
działań promocyjnych.
REJESTRACJA
Osoby, które dokonują rejestracji konta, proszone są o podanie danych do utworzenia konta. Podanie
danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu założenia konta, a ich niepodanie
skutkuje brakiem możliwości jego założenia. Podanie danych oznaczonych jako nieobowiązkowe jest
dobrowolne. Dane osobowe są przetwarzane:
           w celu świadczenia usług związanych z obsługą konta – podstawą prawną przetwarzania jest
          niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a w zakresie
          danych podanych fakultatywnie – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
           w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie
          uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na prowadzeniu
          analiz aktywności Użytkowników i sposobu korzystania z konta;
           w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami –
          podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1
          lit. f RODO), polegający na ochronie jego praw;
           w celach marketingowych Administratora – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie
          uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na prowadzeniu
          działań promocyjnych.

ZAKUPY
Zakup dostępu do warsztatów lub karty podarunkowej wiąże się z przetwarzaniem danych
osobowych. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu przyjęcia i
obsługi zamówienia, a ich niepodanie skutkuje brakiem realizacji zamówienia. Podanie pozostałych
danych jest fakultatywne. Dane osobowe są przetwarzane:
 w celu realizacji zakupu – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do
wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); w zakresie danych podanych fakultatywnie
podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 w celu realizacji obowiązków ustawowych ciążących na Administratorze, wynikających
w szczególności z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości – podstawą prawną
przetwarzania jest obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie
uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na prowadzeniu
analiz aktywności Użytkowników, a także preferencji zakupowych Użytkowników w celu
doskonalenia stosowanych funkcjonalności;
 w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami –
podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1
lit. f RODO), polegający na ochronie jego praw.

KONTAKT
W przypadku kierowania do Administratora zapytania niezwiązanego z usługami świadczonymi na
rzecz pytającego, dane osobowe zawarte w zapytaniu są przetwarzane wyłącznie w celu komunikacji
i rozwiązania sprawy, której dotyczy korespondencja. Dane przetwarzane są:
 w celu obsługi zapytania - podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes
Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na udzieleniu odpowiedzi na zadane
zapytanie.

NEWSLETTER

Administrator przesyła newsletter Użytkownikom, którzy w tym celu podały swój adres e-mail. Dane
osobowe są przetwarzane:
 w celu wysyłki newslettera – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony
interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na prowadzeniu działań
promocyjno-informacyjnych.
 w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie
uzasadniony interes Administratora, (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na prowadzeniu
analiz aktywności Użytkowników w celu doskonalenia stosowanych funkcjonalności.

MARKETING BEZPOŚREDNI

Dane osobowe Użytkownika mogą być również wykorzystywane przez Administratora, aby kierować
do niego treści marketingowe różnymi kanałami, tj. za pośrednictwem poczty e-mail. Takie działania
są podejmowane przez Administratora wyłącznie w przypadku, gdy Użytkownik wyraził na nie zgodę,
którą może wycofać w dowolnym momencie. Dane osobowe są przetwarzane:
 w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego – podstawą prawną przetwarzania jest
prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na
prowadzeniu działań promocyjnych.

PORTALE SPOŁECZNOŚCIOWE

Administrator przetwarza dane osobowe osób odwiedzających profil Administratora w mediach
społecznościowych. Dane te są przetwarzane:
 w związku z prowadzeniem profilu, w tym w celu informowania Użytkowników o aktywności
Administratora i promowania różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów. Podstawą
prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora w tym celu jest jego prawnie
uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na promowaniu własnej marki.

WTYCZKI SPOŁECZNOŚCIOWE

Na stronie wykorzystywane są wtyczki portali społecznościowych. Wtyczki pozwalają Użytkownikowi
na udostępnienie treści publikowanych w wybranym portalu społecznościowym. W zakresie
korzystania z wtyczek mediów społecznościowych pomiędzy Administratorem a administratorem
serwisu społecznościowego zachodzi relacja współadministrowania.

III. COOKIES AND SIMILAR TECHNOLOGY

1. cookies are small text files installed on the device of the User browsing the
Service. Cookies collect information to facilitate the use of the website.
The Administrator uses cookies for the purposes of:
 Necessary for the operation of the website. Such cookies not
can be deleted.
 Functional, which help remember your password or language preferences. These
files can be deleted, but you will not be able to use all
functionality of the website.
 Analytical files that help the Administrator to make statistics about the traffic on
website and improve the functionalities running on the website.
 Marketing files, which help the Administrator to select advertising tailored
to the User's interests.
(2) Withdrawal of consent for the use of cookies is possible through the settings of the
browser settings. Detailed information on this subject can be found at the following links:
 Internet Explorer: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-
explorer-delete-manage-cookies
 Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
 Google Chrome:
http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
 Opera: http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html
 Safari: https://support.apple.com/kb/PH5042?locale=en-GB

IV. PROCESSING PERIOD

The period of data processing by the Administrator depends on the purpose of processing. As a rule, data
are processed for the duration of the service, until the withdrawal of the consent given or until an
effective objection to data processing in cases where the legal basis of the
of data processing is the legitimate interest of the Administrator. The period of data processing
may be extended in cases where processing is necessary to establish and assert
possible claims or defense against claims, and thereafter only in the case and to the
extent required by law.

V. USER RIGHTS

Data subjects have the following rights:
 the right to be informed about the processing of personal data;
 the right to obtain a copy of the data;
 right to rectification;
 right to erasure;
 right to restrict processing;
 right to data portability;
 right to object to processing for marketing purposes;
 right to object to other purposes of data processing;
 right to withdraw consent;
 right to complain to a supervisory authority.

VI. RECEIVERS

Personal data will be disclosed to external entities, including, in particular, to suppliers
responsible for operating IT systems, entities such as banks and payment operators
payments, entities providing accounting services.

VII. TRANSFER OUTSIDE THE EOG

The level of protection of Personal Data outside the European Economic Area (EEA) differs from the
that provided by European law. The controller transfers personal data outside the EEA
only when it is necessary to do so. The Administrator shall inform you of its intention to transfer Personal Data
Personal Data outside the EEA.

VIII. FINAL PROVISIONS

1. Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez adres e-mail kontakt@warsztatmistrza.pl. lub adres
korespondencyjny Żegiestowska 18C, 02-924 Warszawa, Polska.
2. Polityka prywatności w aktualnym brzmieniu obowiązuje od 01.07.2021.
Data security is of great importance to Space Films Sp.z.o.o and to protect your Data we have put in place suitable physical, electronic and managerial procedures to safeguard and secure Data collected online.